Informace o webu

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem webové prezentace v doméně www.routa.cz je Martin Routa, se sídlem Hlaváčova 1158/14, Praha 8 – Kobylisy, 182 00, IČ: 18662081, DIČ: CZ6808031824, který je v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon”), výlučným oprávněným z tzv. majetkových práv k těmto webovým stránkám, zejména z práv tyto webové stránky užít (dále jen „Provozovatel”).

Jakékoliv užití webových stránek nebo jejich částí třetími osobami je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele uděleném ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona. Bez tohoto souhlasu Provozovatele je možné obsah webových stránek užít v souladu s ustanovením § 30 Autorského zákona pouze pro osobní potřebu.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Z užití stránek třetími osobami nevznikají Provozovateli žádné závazky a třetí osoby se nemohou vůči Provozovateli dovolávat jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na těchto internetových stránkách.

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace www.routa.cz se snaží o maximální přístupnost obsahu i funkčnosti.

Stránky splňují zásady metodického pokynu MIČR Best practice - pravidla pro tvorbu přístupného webu, normy WCAG 1.0 s důrazem na pravidla s prioritou 1 a metodické pokyny projektu „Blind Friendly Web” Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

Technické informace

Obsahová stránka prezentace je vytvořena značkovacím jazykem XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace pak s využitím kaskádových stylů (CSS 2).

Zobrazený text je definován v relativních jednotkách, které respektují velikost písma nastavenou v prohlížeči.

Stránky mají rovněž přiřazeny tiskový styl a jsou tedy tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky.

Navigace

Pro procházení jednotlivých stránek slouží horní navigační menu. Lze také využít tyto klávesové zkratky:

Autor

Korporátní prezentaci www.routa.cz realizovala společnost Nux s.r.o. V případě dotazů, případných problémů s přístupností obsahu či funkčností stránek je možné kontaktovat autory na e-mailové adrese info@nux.cz.